İlke Sürücü Kursu

Gerekli Belgeler

1-Şöforler Odasından Müracaat ve Ehliyet Dosyası
2-Diploma veya Öğrenim Belgesi Aslı
3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4-1 Adet Biyometrik Fotoğraf
5-Sağlık Raporu ( Aile Hekiminden alınır )

 

23.07.2012